ריהוט משרדים שונים

כמה עבודות קטנות במשרדים שונים